Explore

Verken de mogelijkheden van visualisaties bij het overbrengen van een verhaal. Sessies:
Graphical Literacy
Infographic Storytelling
Data / Designed

Make
Shape

Zoek naar nieuwe wegen om je visualisaties krachtig te presenteren. Sessies:
Online data visualisation
Finding Elegance: Designing With Data