Interviews

28 Apr 2015

Always Be Aware Of Your Audience

Verslag van de training Infographic Storytelling, 24 april 2015

Bij het maken van een infographic spelen verschillende onderdelen een rol: de data, het verhaal en het ontwerp. Zeker zo belangrijk is het om rekening te houden met de doelgroep. Volgens Valentina D’Efilippo, trainer van de sessie over Infographic Storytelling, is het van belang dat visualisaties snel communiceren met de doelgroep maar ook dat een diepere laag wordt aangeboord. Valentina: “Personally, I think that a successful visualization should achieve both. Getting readers to decode the core story very quickly is crucial – especially, considering the pace at which we shift our attention between topics and devices. At the same time, once the visualization has successfully attracted the reader’s attention, it will ideally reveal a story with several layers of detail allowing user exploration”.

Valentina D’Efilippo focust in de training voortdurend op het feit dat alle aspecten bij het maken van een goede infographic even belangrijk zijn. “Als je een goed verhaal hebt, maar je weet met je visualisatie geen impact te bereiken bij je doelgroep, valt het verhaal onder je vandaan. Als je een prachtig vormgegeven infographic hebt, maar de data zijn onbetrouwbaar, mis je de mogelijkheid om je boodschap krachtig over te brengen”, aldus de prijswinnende vormgeefster uit London. Dat de verbinding tussen deze elementen erg lastig kan zijn, ervaren de deelnemers zelf ook aan het einde van de training. In een groepsopdracht moeten ze in drietallen een boodschap halen uit data en deze vertalen naar een infographic.

Een paar jaar studie in 15 minuten
Voordat de deelnemers echter klaar zijn voor deze ‘masterproof’ heeft Valentina D’Efilippo ze in hoog tempo gevoed met volop nuttige informatie en bruikbare tips. Of zoals ze het zelf benadrukt: “een paar jaar studie grafische vormgeving in 15 minuten”. Het doel van de training is namelijk om een beter gevoel te krijgen bij de eisen die aan een infographic worden gesteld. Dit verloopt in een aantal stappen. Allereerst de data. Hoe kom je aan je data? Hoe maak je een goede analyse van je gegevens? Dan het verhaal. Hoe kun je de data laten leven? Wat is je publiek en welk doel heb je met de data? En tot slot de visuele vertaling ervan.

Visuele miscommunicatie
Valentina D’Efilippo besteed in de training veel aandacht aan visueel denken, visuele geletterdheid en visueel ontwerp. “Het is van belang om te weten hoe mensen visuele aspecten zien en ervaren. Een bekend voorbeeld is dat wij groen ervaren als veilig of positief en rood als gevaar. Kijk maar naar de kleuren in een stoplicht. Gebruik je deze kleuren in een verkeerde volgorde, dan volgt visuele miscommunicatie. Maar ook het onjuist gebruik van iconen, contrasten of typografie kan leiden tot miscommunicatie met je doelgroep”, aldus Valentina.

Bijzondere verhalen
Gedurende de trainingsdag krijgen de deelnemers steeds meer kennis en gevoel bij het denken in beeld. De vele voorbeelden die Valentina D’Efilippo aanreikt en toelicht, helpen hierbij. Ze toont ook diverse visualisaties uit haar eigen boek The Infographic History of the World om de stappen in het visualisatieproces aan de deelnemers te verduidelijken. Bijvoorbeeld over hoe je 13 biljoen kunt terugbrengen naar mensenjaren om de omvang ervan beter te begrijpen. Hoe je conflicten en oorlogen het meest treffend kunt verbeelden met iets moois als bloemen. En hoe je uit al deze data toch ook weer bijzondere verhalen kunt halen (zoals het langst lopende conflict of het aantal jaren zonder conflict). Maar ook hoe je je kunt laten inspireren, hoe je focus in je infographic krijgt en hoe je jouw visuele verhaal in stukjes moet opdienen zodat de lezer het gemakkelijker kan begrijpen.

Het beeld bovenin is afkomstig van Valentina D’Efilippo (c)

De training Infographic Storytelling vond op 24 april plaats in Utrecht. Na de zomer wordt deze training opnieuw aangeboden. Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van deze en andere trainingen.